Metody pracy w gabinecie stomatologicznym - zdobądź praktyczną wiedzę

Zobacz jak

wygląda nasz kurs

Szkolenie I stopnia  koncentruje się głównie na zaprezentowaniu uczestnikom krok po kroku wzorcowo przeprowadzonej rozmowy z pacjentem na temat jego potrzeb stomatologicznych po badaniu.

Podczas szkolenia przedstawione są najnowsze badania neurobiologiczne na temat przyswajania przez mózg nowych informacji. Zaprezentowane jest praktyczne wykorzystanie tych naukowych odkryć w pracy z pacjentem, podczas rozmowy na temat jego potrzeb stomatologicznych. Bardzo dokładnie zaprezentowany jest sposób przedstawiania pacjentowi około 90% istniejących problemów stomatologicznych (takich jak na przykład zaniżony zgryz).

Lekarze poznają sposób nazywania i opisywania sytuacji klinicznych w jamie ustnej pacjenta za pomocą języka, który jest dla niego w pełni zrozumiały i umożliwia logiczne przeanalizowanie sytuacji. Lekarze uświadamiają sobie wagę i znaczenie dotychczas pomijanych szczegółów, które  w stopniu większym niż się powszechnie sądzi i większym niż czynniki finansowe decydują o odkładaniu leczenia.

Szkolenie ukazuje rolę lekarza i jego aktywność w procesie powstawania określonych stanów emocjonalnych u pacjenta. Podczas szkolenia jest teoretycznie omówionych kilkanaście umiejętności, które profesjonalnie wykonane w największym stopniu przyczyniają się do motywacji i zaangażowania pacjenta do podjęcia leczenia. Szkolenie uświadamia dotychczas popełniane błędy i ukazuje optymalny sposób przedstawienia pacjentowi jego problemów.

Oprócz rozmowy z pacjentem na temat jego potrzeb stomatologicznych po badaniu, która z racji znaczenia zajmuje najwięcej czasu, w trakcie szkolenie dokładnie omówiona i zaprezentowana jest także rozmowa wstępna z pacjentem przed badaniem. Uczestnicy w trakcie praktycznej prezentacji takich rozmów przez trenera poznają ich cel i sposób prowadzenia umożliwiający jednoczesne budowanie autorytetu lekarza i zabranie niezbędnych i wartościowych na dalszych etapach pracy z pacjentem informacji.

Szkolenie ukazuje także najczęściej popełniane błędy dotyczące nawiązania pierwszego kontaktu z pacjentem oraz przedstawia profesjonalne przykłady postępowania, które umożliwiają, bez przekonywania i namawiania, wzbudzenie                w pacjencie potrzeby leczenia. Szkolenie kształtuje postawę lekarza, który potrafi zmotywować pacjenta do systematycznych wizyt kontrolnych i zmiany codziennych nawyków higienizacyjnych. Postępowanie zgodne z przedstawionym wzorcem skutkuje zaangażowaniem pacjenta i wzrostem jego motywacji do podjęcia kompleksowego leczenia.

Uczestnicy otrzymują 12 punktów edukacyjnych.

Źródło: http://oboda.pl/kategorie/lekarz/i-stopien/

Warto również zwrócić uwagę na opiekun pacjenta w stomatologii.

trener/ coach Mariusz Oboda

trener/ coach Mariusz Oboda

Coach, trener z 30- letnim stażem oraz założyciel firmy szkoleniowo-doradczej Mariusz Oboda Consulting&Training Group. Od 2004 roku skupia się wyłącznie na badaniu i nauczaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem oraz rozwoju praktyk stomatologicznych. Jest autorem sukcesu wielu praktyk. Przeprowadził około kilkaset szkoleń otwartych dla lekarzy dentystów oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla całych przychodni.

Miejsce pracy: Mariusz Oboda Consulting & Training Group