Poznaj techniki komunikacji z pacjentem

Zobacz jak

wygląda nasz kurs

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

TRENING KOMUNIKACJI

Skuteczna komunikacja oznacza o wiele więcej niż tylko słuchanie i mówienie. Aby osiągnąć w niej biegłość trzeba opanować umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej w najrozmaitszych sytuacjach, dziedzinach i z najróżniejszymi ludźmi. Umiejętność aktywnego słuchania i podstawowej wiedzy o mowie ciała.

Co obejmuje trening komunikacji?

Omówienie elementów składających się na efektywną komunikację

Style komunikacji

Umiejętność zadawania pytań; techniki zadawania pytań -otwarte, zamknięte, zwrotne, sugerujące, hipotetyczne, alternatywne, konkretyzujące

Skuteczną argumentację

10 zasad aktywnego słuchania

Komunikację niewerbalną; zgodność treści niesłownej i słownej zgodnie z zasadami działania mózgu

Omawiana jest

postawa ciała; kontakt wzrokowy

artykulacja głosu

gestykulacja, mimika

wykorzystanie przestrzeni

Ćwiczenie „Narysuj to”- pokazujące, jak ważne są precyzyjne komunikaty w życiu, a zwłaszcza w pracy medyka, w placówce medycznej

Asertywność kurs – dlaczego jest tak ważny?

Czym jest trening asertywności?

Jest to nabywanie zachowań asertywnych w drodze naśladowania trenera i odgrywania ról w specjalnie zainscenizowanych scenkach. Sytuacje ćwiczone podczas treningu są różnorodne w zależności od zapotrzebowania uczestników np. związane z kontaktem z klientem, pacjentem, kontaktami z przełożonym czy współpracownikami.

Jakie umiejętności składające się na zachowania asertywne szkoli się podczas treningu?

Do bloku podstawowych umiejętności należy:

Obrona swoich praw.

Wyrażanie uczuć pozytywnych.

Wyrażanie uczuć negatywnych.

Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób.

Stanowienie swoich praw.

Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.

Zabieranie głosu na szerszym forum.

Asertywna reakcja na roszczenia pacjenta.

Rozpoznawanie i przekształcanie tych opinii na własny temat, które blokują uruchamianie zachowań asertywnych.

Ćwiczenie- gra symulacyjna „Małpi dzień”

Poczytaj również czym jest dentofobia.

mgr Joanna Chorwacka

mgr Joanna Chorwacka

psycholog, coach, certyfikowany trener NLP i Time Line Therapy. Od wielu lat podnosi kompetencje pracowników w firmach i organizacjach.

Miejsce pracy: Coach&Go