Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym - poznaj nasz kurs

Zarówno dentysta, jak i higienistka stomatologiczna, wykonując zawód związany z medycyną, są odpowiedzialni za dobrostan pacjenta oraz jego bezpieczeństwo. Klinika stomatologiczna jest miejscem, w którym odbywają się niekiedy skomplikowane zabiegi, a pacjentom często towarzyszy stres, który może prowadzić do trudnych sytuacji, wymagających szybkiej interwencji. Trzeba więc przyjąć odpowiednie procedury postępowania w przypadku stanów nagłych w gabinecie stomatologicznym i reagować błyskawicznie, by uniknąć tragedii. Kurs pierwszej pomocy, który przygotowaliśmy, ma przygotować personel kliniki do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W części teoretycznej porozmawiamy o rodzajach stanów nagłych oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Część praktyczna ma na celu przygotować uczestników kursu do wykonywania czynności ratujących życie, dzięki czemu w realnej sytuacji zagrożenia, będą w stanie zachować zimną krew.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – poznaj ich charakterystykę

Kurs organizowany wspólnie z firmą Meditrans.

Termin wkrótce.

Ramy czasowe: 10:00 – 15:00

CZĘŚĆ TEORETYCZNA :

 • Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna
  wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia.
 • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji.
 • Przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne.
 • Zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia. Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt,
  wskazania, metody.

PRZERWA KAWOWA

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: (szkolenie na fantomach)

 • Wentylacja przyrządowa – worek AMBU (samorozprężalny) – ćwiczenia na fantomach.
 • Tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie
  rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach.

4 Punkty edukacyjne

Zobacz również webinary dla asystentek stomatologicznych.