Szkolenie endodoncja - najważniejsze zagadnienia

Zobacz jak

wygląda nasz kurs

Odbudowa tkanek po leczeniu endodontycznym – krótkie kompendium wiedzy na temat technik pracy i dostępnych materiałów

Ramy czasowe: 10:00 – 14:00

Część teoretyczna

 1. Opcje odtwarzania tkanek po leczeniu endodontycznym i zasady ich wykorzystania.
 2. Metody bezpośrednie stosowane bez dodatkowej retencji.
 3. Kilka słów o endokoronach.
 4. Zasady zastosowania wkładów koronowo-korzeniowych z włókien szklanych.
 5. Dostępne typy wkładów z włókien szklanych.
 6. Wypełnienie kanału przed osadzeniem wkładu koronowo-korzeniowego.
 7. Przygotowanie przestrzeni i proces osadzania wkładów koronowo-korzeniowych.
 8. Możliwości odbudowy na wkładach koronowo-korzeniowych.
 9. Powikłania i problemy związane z wkładami z włókien szklanych.

Część praktyczna

 1. Ubytek klasy I po leczeniu endodontycznym – wypełnienie metodą warstwową.
 2. Ubytek klasy II – zastosowanie klasycznego wkładu koronowo-korzeniowego, odbudowa z użyciem materiału bulk-fill.
 3. Ubytek klasy II – zastosowanie wkładu o kształcie owalnym, odbudowa z użyciem materiału do odbudowy rdzenia.
 4. Ubytek w zębie przednim – osadzenie wkładu indywidualizowanego, odbudowa z użyciem materiału do odbudowy rdzenia lub z zastosowaniem materiału estetycznego nakładanego warstwowo.

Ćwiczenia praktyczne odbędą się na modelach fantomowych

4 Punkty Edukacyjne

Do niedawna uważano, że sukces leczenia endodontycznego jest przede wszystkim wynikiem dokładnego wykonania poszczególnych jego etapów, a proces odbudowy tkanek ma drugorzędne znaczenie. W myśl opublikowanych badań i doświadczeń praktyków pogląd ten zaczął jednak tracić swoją moc – proces odtwarzania tkanek stał się równorzędnym, o ile nie ważniejszym, elementem procesu leczenia kanałowego w kontekście skuteczności pracy i trwałości zębów pozbawionych żywej miazgi. Proponuję Państwu warsztaty na temat odbudów, zdając sobie sprawę, że temat ten wzbudza emocje wynikające z tych dawnych przekonań, a także z różnorodności warunków występujących u pacjentów, z Państwa umiejętności i doświadczenia czy choćby z różnych, czasami sprzecznych ze sobą informacji, uzyskiwanych podczas licznych wydarzeń edukacyjnych. Mam nadzieję, że spotkania te, pomogą obiektywnie usystematyzować Państwa wiedzę

Poczytaj również czym jest zakładanie koferdamu.