stud. stom. Łukasz Małecki

Miejsce pracy: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie