lek. dent. Paweł Bernatek

Absolwent Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskałem w 2001 roku). Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku „Menedżer ochrony zdrowia”. Jestem członkiem licznych prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych , w tym Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej (Central European Implant Academy- CEIA), Deutsche Gesellschaft fur Oral Implantologie (DGOI) oraz The International Congerss of Oral Implatologists (ICOI). Jako jeden z nielicznych polskich stomatologów ukończyłem prestiżowe Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie (2009 rok). Najwyższa jakość przeprowadzonych zabiegów oraz bezpieczeństwo pacjentów mają dla mnie znaczenie priorytetowe, dlatego swoją wiedzę i umiejętności systematycznie poszerzam poprzez uczestnictwo w licznych kursach i kongresach z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Uczestniczyłem w kursie implantologii zaawansowanej, organizowanym przez Pracownię Implantologii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Środkowoeuropejski Ośrodek Implantologii Dentystycznej, byłem także uczestnikiem kursu medycznego „Implanty: Idea- Sztuka- Praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej”. Swoją wiedzę poszerzam także na kursach i szkoleniach zagranicznych m.in. we Frankfurcie i Seulu. Regularnie uczestniczę w sympozjach Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej. Główne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół implantologii oraz chirurgii stomatologicznej.

Miejsce pracy : Klinika Platinum